நுணா மரம்(Indian mulberry)

61SZ5n3hbuL._SX466_

English Name Tamil Name Botanical Name
Indian mulberry நுணா மரம் Morinda citrifolia

மண் வகை : கரிசல் நிலங்களில் வளரும் மரம்

தாவர குடும்பம் : ரூபியேசி

மற்ற பெயர்கள் : மஞ்சணத்தி, மஞ்சள்நாறி

Morinda_citrifolia,_Indian_Mulberry,_Kattapitalavam_4

பொது விவரம் :

  • நுணா அல்லது மஞ்சணத்தி அல்லது மஞ்சள்நாறி மரம் ஒருவகை மூலிகை சிறுமரமாகும்.
  • இதுவிதைகள்மூலம்இனப்பெருக்கம்செய்கிறது.
  • சுமார் 15 அடிஉயரம்வரைவளரும். தடிப்பானபட்டையும், இதிரடுக்கில்அமைந்தஇலைகளையும், நாற்கோணசிறுகிளைகளையும்சிறியவெண்ணிறமலர்களையும்முடிச்சுமுடிச்சாகக்காய்களையும்கருப்புநிறப்பழங்களையும்உடையமரம்.